2,80

BT - - SPORTEN -

Nord­mæn­de­ne skal hen­te seks mål på Tys­kland, hvis hol­det vil gø­re sig for­håb­nin­ger om at nap­pe før­ste­plad­sen i Grup­pe B, men det er slet ik­ke umu­ligt med tan­ke på, at man mø­der grup­pens prü­gelk­na­be fra El­fen­ben­sky­sten. Afri­ka­ner­ne tab­te som 1,60- fa­vo­rit­ter med 2- 3 til Thailand eft er fryg­te­ligt for­svars­spil af fl ere om­gan­ge og kom­bi­ne­ret med det fak­tum, at Nor­ge skal bli­ve ved med at an­gri­be he­le kam­pen igen­nem, vir­ker od­dset rig­tig fl ot på, at Nor­ge ud­de­ler bøl­le­bank til de umo­ti­ve­re­de afri­ka­ne­re.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet ( asi­an - 5,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.