2,10

BT - - SPORTEN -

Færø­er­nes A- lands­hold vi­ser bed­re og bed­re tak­ter, men det går knap så godt for øens ung­domslands­hold i dis­se år. Det­te års U21- kuld ser ik­ke nær så ta­lent­fuldt ud som det sid­ste, hvil­ket ud­tag­ne spil­le­re som Jo­hn Fre­de­rik­sen fra NB Born­holm og Jonas G. Han­sen fra Var­de vi­ser med al ty de­lig­hed. Aser­ba­jds­jan kom­mer trods alt med en god hånd­fuld ny­op­ryk­ke­de spil­le­re fra det U19- hold, der spil­le­de sig vi­de­re til Eli­te Ro­und- kva­li­fi ka­tio­nen i eft er­å­ret 2014, så her fortje­ner gæ­ster­ne fra øst en gan­ske klar fa­vo­rit­vær­dig­hed.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.