Kik­set af­slut­ning

Dan­mark lå til den en­de­li­ge sejr in­den de sid­ste to he­at, men måt­te nø­jes med VM- sølv i spe­edway for hold

BT - - SPORTEN - SVENSK TRI­UMF Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk Fo­to: sportxpress

Dan­mark var ik­ke i stand til at for­sva­re guld­me­dal­jer­ne i spe­edway for hold, da VM- fi­na­len blev af­vik­let søn­dag ef­ter­mid­dag i Vo­jens.

Det dan­ske hold før­te el­lers in­den sid­ste he­at, men her blev Ni­els- Kri­sti­an Iver­sen diskva­li­fi­ce­ret med det re­sul­tat, at der skul­le væ­re om­start, og der­med kun­ne Sve­ri­ge gå for­bi Dan­mark tak­ket væ­re en he­at- sejr til An­dreas Jons­son.

Dan­mark før­te in­den det sid­ste he­at med et en­kelt po­int for­an sven­sker­ne, som alt­så slut­te­de to po­int for­an de rød- hvi­de.

Hav­de al­le mu­lig­he­der

» Vi hav­de al­le mu­lig­he­der, men vi klud­re­de i det. Først gik Ken­neth Bjer­re i stå i det næst­sid­ste he­at, og så blev jeg diskva­li­fi­ce­ret. Men til­lyk­ke til Sve­ri­ge, « sag­de Ni­els- Kri- tid­li­ge­re tredob­bel­te ver­dens­me­ster Ni­cki Pe­der­sen.

Net­op Ni­cki Pe­der­sen hav­de en skidt dag med be­sked­ne fi­re po­int i fem he­at, mens Pe­ter Kil­de­mand omvendt im­po­ne­re­de med 13 po­int.

VM- fi­na­len skul­le op­rin­de­lig væ­re kørt lør­dag af­ten, men den blev ud­sat til i går på grund af hef­tig regn, der hav­de gjort ba­ne- for­hol­de­ne umu­li­ge.

Det var tred­je gang, Sve­ri­ge vandt hold- VM i dets nu­væ­ren­de form. De to an­dre gan­ge var i 2003 og 2004.

Po­len fik bron­ze­me­dal­jer i årets

SPE­EDWAY, HOLD- VM

1. SVE­RI­GE 2. DAN­MARK

Pe­ter Kil­de­mand, 13 po­int, Ni­els- Kri­sti­an Iver­sen, 9 po­int, Ken­neth Bjer­re 6 po­int, Ni­cki Pe­der­sen 4 po­int

3. PO­LEN 4. AU­STRA­LI­EN 34 PO­INT 32 PO­INT 27 PO­INT 26 PO­INT

fi­na­le, mens Au­stra­li­en måt­te ta­ge til tak­ke med fjer­de­plad­sen.

Ni­els- Kri­sti­an Iver­sen og Dan­mark lå til VM- guld in­den sid­ste he­at, men un­der kørs­len ram­te dan­ske­ren en po­lak og blev diskva­li­fi­ce­ret ( lil­le bil­le­de).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.