Besat af ejen­doms­be­skat­ning

BT - - DEBAT -

Vis­mæn­de­ne i Det Øko­no­mi­ske Råd har læn­ge væ­ret besat af øn­sket om øget ejen­doms­be­skat­ning. Li­den­ska­ben de­ler de med ad­skil­li­ge an­dre stats­ø­ko­no­mer, der an­ser den slags ind­greb som ’ go­de skat­ter’ (...) Hvor­dan man skal hånd­te­re den al­vor­li­ge trus­sel mod man­ge bo­li­ge­je­re i form af grund­skyldslavi­nen, for­ly­der der in­tet om.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk

Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.