Red DK fra luksus­fæl­den

BT - - DEBAT -

Eft er­løns­re­for­men og sa­ne­rin­gen af dag­pen­ge­sy­ste­met blev et kvan­tespring i den rig­ti­ge ret­ning for at sik­re en frem­ti­dig hold­bar­hed for stats­fi nan­ser­nes ud­gift ssi­de. Vi mang­ler at se den an­den halv­del af re­form­dags­or­de­nen; at sam­me an­svar­lig­hed ek­si­ste­rer, når det hand­ler om na­tio­nens frem­ti­di­ge ind­tægts­grund­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.