DET HÆL­DER TVIV­LER­NE TIL

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne: 19,4 % Ra­di­ka­le Ven­stre: 4,5 % De Kon­ser­va­ti­ve: 3,2 % SF: 6,6 % Li­be­ral Al­li­an­ce: 5,9 % Dansk Fol­ke­par­ti: 8,9 % Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne: 0,6 % Ven­stre: 12,8 % En­heds­li­sten: 6,6 % Al­ter­na­ti­vet: 5,4 % I tvivl om par­ti­valg: 20,2 % Vil stem­me blankt: 2,8 % Vil ik­ke sva­re mv.: 3,1 % Kil­de: TNS Gal­lup, 8. ju­ni 2015. Un­der­sø­gel­sen er gen­nem­ført 3. til 7. ju­ni 2015. Gal­lupForum we­bin­ter­view med 682 re­præ­sen­ta­tivt ud­valg­te tviv­le­re lan­det over på 18 år el­ler der­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.