10- årig pi­ge slip­per uden mén ef­ter spa- ulyk­ke

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

MIRA­KEL

Fa­mi­li­en til den ti- åri­ge pi­ge, som søn­dag var tæt på at mi­ste li­vet i en druk­neu­lyk­ke i spa- ba­det hos Klim Strand Cam­ping, kan ån­de let­te­de op: Pi­gen slip­per uden mén.

Det be­kræf­ter po­li­ti­kom­mis- sær Erik Kjær­s­gaard, ef­ter pi­gen er ble­vet ud­skre­vet i går. rd.

Den vold­som­me ba­deu­lyk­ke ske­te søn­dag, da pi­gen var i cam­pings­plad­sens spaaf­de­ling. Her blev pi­gens hår fan­get i en af indsug­nings­dys­ser­ne i boble­ba­det. Den ti- åri­ge pi­ge var be­vidst­løs og til­sy­ne­la­den­de druk­net, da en mand kom hen­de til und­sæt­ning og rev hå­ret fri.

Den 10- åri­ge pi­ge fik ho­ve­d­et truk­ket un­der vand i spa­ba­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.