Vid­ne for­hin­dre­de æres­drab

BT - - NYHEDER -

En 39- årig uden­land­sk mand er til­talt for at ha­ve for­søgt at kvæ­le sin ko­ne i ok­to­ber sid­ste år - et drabs­for­søg der blev for­hin­dret i sid­ste øje­blik af op­mærk­som­me vid­ner. Ankla­ge­myn­dig­he­den vil - ud­over en fængsels­dom - ha­ve den 39- åri­ge mand ud­vist af Dan­mark. Drabs­for­sø­get fandt sted 1. ok­to­ber 2014 i en bil ved Fakta på Ski­bhus­vej i det cen­tra­le Oden­se. Drabs­for­sø­get mis­lyk­ke­des hel­dig­vis, for­di et kvin­de­ligt vid­ne hel­te­mo­digt greb ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.