Vi vil helst bru­ge kon­tan­ter på ferien

BT - - NYHEDER -

Mens Dan­kor­tet bru­ges flit­tigt i de dan­ske bu­tik­ker, hvor kun 13 pct. af os be­ta­ler med mønt­er og sed­ler, er si­tu­a­tio­nen helt an­der­le­des, når vi rej­ser til ud­lan­det. Da fo­re­træk­ker he­le 43 pct. af dan­sker­ne at bru­ge kon­tan­ter. Vi er usik­re på, om sik­ker­he­den er i or­den, og om kre­dit­kor­tet kan bru­ges overalt. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se for VISA Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.