Røg på kre­ma­to­ri­um

BT - - NYHEDER -

En af­bræn­ding af en af­død gik i går helt galt på Fæl­leskre­ma­to­ri­et i Ring­s­ted. En lå­ge til ov­nen var nem­lig ik­ke ble­vet luk­ket, og der­for blev byg­nin­gen hur­tigt fyldt med røg. Det op­ly­ser Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti. Røg­dyk­ke­re for­søg­te at træn­ge ind og luk­ke ov­nen, men for­gæ­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.