’’

BT - - NYHEDER -

prin­ses­se Leo­no­re, der er et år og fi­re må­ne­der. Da hun blev født, mød­te Chris O’Neill selv op på pres­se­mø­det og for­tal­te stolt om føds­len og vi­ste sin arm, hvor han hav­de få­et la­vet et af­tryk af den ny­fød­te dat­ters fod. Og han for­tal­te, at dat­te­ren lig­ne­de sin mor.

Han var ik­ke med til man­da­gens pres­se­mø­de, men ho­spi­ta­lets per­so­na­le for­tal­te, at Chris O’Neill hav­de væ­ret med un­der føds­len, og at det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.