’’

BT - - NYHEDER -

Han ta­ck­le­de dem el­ler mø­ve­de sig ind på ba­nen, uan­set om det var de stør­re ele­ver, der hav­de den

Det sam­me me­ner de på Hei­bergsko­len kort der­fra, hvor Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg gik i skole. Sous­che­fen for­tæl­ler, at hun har an­sø­ge­re til stil­lin­ger, der for­tæl­ler, at de ‘ vil hen at se, hvor Pi­er­re- Emi­le gik i skole’.

Selv er An­ne Ma­rie Sta­hl glad på Pi­er­re- Emi­le og fa­mi­li­ens veg­ne. Han var ‘ ik­ke den fl it­tig­ste el­ler den mest di­sci­pli­ne­re­de elev på sko­len’. Men han spil­le­de he­le ti­den fod­bold og var ik­ke ban­ge for bal­la­de med de stør­re ele­ver.

» Han ta­ck­le­de dem el­ler mø­ve­de sig ind på ba­nen, uan­set om det var

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.