Søn­derjy­der sælger ure for 250 mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER - Kvin­den gem­te sig un­der sin trø­je i ret­ten. Fo­to: AFP

Dansk de­sign er eft er­trag­tet. Det har en ur­pro­du­cent i Aa­ben­raa op­da­get med de­signu­re, der ind­brag­te virk­som­he­den he­le 252 mil­li­o­ner kro­ner på i 2014. Det skri­ver Jyl­landsPo­sten Er­hverv mandag.

Det er fi rma­et Be­ring Ti­me, som sælger de­signu­re, der stormer frem. Kun fem år har virk­som­he­den ek­si­ste­ret, og si­den da er det gå­et stærkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.