Kvin­de dræb­te fem spæd­børn

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

GRU­SOM­HED

Dom­mer­ne i en fi nsk ret ryste­de ik­ke på hån­den, da de mandag skul­le ud­må­le straff en til en 36- årig kvin­de, der hav­de dræbt fem af si­ne spæd­børn: Liv­s­tid.

Dra­be­ne på kvin­dens ny­fød­te børn fandt sted i åre­ne 20052013 i den fi nske by Oulu .

Li­ge­ne af de ny­fød­te børn blev fun­det sid­ste som­mer i ju­ni i en kæl­der un­der kvin­den og hen­des mands lej­lig­hed i et eta­ge­byg­ge­ri.

Her kla­ge­de be­bo­er­ne over en ube­ha­ge­lig lugt fra kæl­de­ren, eft er at et nyt par var fl yt- tet ind. Mens red­nings­mand­skab var ved at un­der­sø­ge aff aldspo­ser­ne med de gem­te lig, duk­ke­de kvin­den op i kæl­de­ren - og blev an­holdt.

Ind­til da hav­de hun gemt de små lig af si­ne fem dø­de børn i en fry­ser i sin tid­li­ge­re lej­lig­hed, men der var ik­ke læn­ge­re plads til fry­se­ren ef­ter fl yt­nin­gen.

Ved by­ret­ten i Oulu blev den 36- åri­ge mor fun­det skyl­dig i fem til­fæl­de af mand­drab .

» Dra­be­ne fandt sted ved at eft er­la­de de ny­fød­te uden ple­je og var­me. Na­tur­lig­vis har den frem­gangs­må­de for­an­le­di­get be­ty­de­lig li­del­se for bør­ne­ne, « un­der­stre­ge­de ret­ten i sin ken­del­se iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.