An­greb på an­ti­virus­gi­gant

BT - - NYHEDER -

En af de mest snu com­pu­ter­vira er ble­vet brugt til at an­gri­be en af ver­dens stør­ste pro­du­cen­ter af an­ti­virus­soft - wa­re - til­sy­ne­la­den­de dog uden at vol­de ska­de.

Det rus­si­ske Kas­per­sky Lab har haft ubud­ne gæ­ster, som er trængt ind i sel­ska­bets net­værk i for­sø­get på at afl ure eks­per­ter­ne op­lys­nin­ger om kom­men­de pro­duk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.