Be­skæft igel­sen steg i før­ste kvar­tal

BT - - NYHEDER -

Be­skæft igel­sen steg i alt med 6.800 per­so­ner, og an­tal­let af præ­ste­re­de ar­bejds­ti­mer med 0,8 pct. i før­ste kvar­tal 2015 i for­hold til kvar­ta­let før.

I de pri­va­te virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner steg be­skæft igel­sen med stør­ste­delen - nem­lig 6.300 per­so­ner, og an­tal­let af præ­ste­re­de ar­bejds­ti­mer med 0,9 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.