Syv vig­ti­ge tegn, du ik­ke må over­se

BT - - SUNDHED -

1.

Ufor­klar­lig fe­ber, der va­rer over en uge, el­ler vold­som­me svedeture om nat­ten.

Hur­tigt­vok­sen­de, øm­me el­ler hår­de knu­der er det vig­tigt at re­a­ge­re på.

Træt­hed i læn­ge­re pe­ri­o­der er ik­ke nor­malt.

2.

3.

4.

Hud­for­an­drin­ger er vig­tigt at hol­de øje med. Sår på læ-

5.

Ho­ste kan væ­re et fa­re­sig­nal for fl ere ty per kræft . Læn­ge­re­va­ren­de tør, sli­met, smer­te­fyldt el­ler an­der­le­des ho­ste skal man væ­re op­mærk­som på.

Ufor­klar­li­ge ved­va­ren­de smer­ter, f. eks. ho­ved­pi­ne, ma­ve­s­mer­ter el­ler rygs­mer­ter,

6.

7.

Ta­ger du plud­se­lig på el­ler ta­ber dig vold­somt uden grund, er der god grund til at re­a­ge­re.

Har du nog­le

af dis­se symp­to­mer, bør du op­sø­ge læ­gen.

samt ny­op­stå­e­de smer­ter, der ik­ke stop­per, er krop­pens sig­nal om, at der er no­get galt.

ber­ne el­ler i mun­den, rø­de el­ler hvi­de om­rå­der på tun­gen, i tand­kø­det el­ler mand­ler bør man re­a­ge­re på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.