Lem­mer eft er ha­jan­greb

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

USA

En 12- årig pi­ge og en 16årig dreng blev søn­dag bidt af en haj i North Ca­ro­li­na, USA. Det skri­ver wect. com.

Beg­ge ser ud til at slip­pe med li­vet i be­hold fra ha­jan­gre­bet, der fandt sted ved Oak Island på USAs øst­kyst.

Pi­gen har dog få­et am­pu- te­ret sin ven­stre arm un­der al­bu­en og har des­u­den al­vor­li­ge ska­der på sit ven­stre ben, der mu­lig­vis og­så vil bli­ve am­pu­te­ret.

To ti­mers mel­lem­rum

Dren­gen be­hol­der si­ne ben, men har til gen­gæld få­et am­pu­te­ret he­le sin ene arm, skri­ver wect. com. De to ha­jan­greb ske­te med un­der to ti­mers mel­lem­rum på den knap 20 ki­lo­me­ter lange strand.

Myn­dig­he­der­ne var gå­et i gang med at få folk op fra van­det, eft er den før­ste an­mel­del­se om haj- bid løb ind klok­ken 16: 12 lo­kal tid, men det vi­ste sig alt­så ik­ke at væ­re tids nok for den 16- åri­ge dreng, der blev bidt om­kring kl. 17.30.

Eft er­føl­gen­de blev der fl aget med rødt på he­le Oak Island.

Haj- an­greb

Oak Island lig­ger i sta­ten North Ca­ro­li­na på den ame­ri­kan­ske øst­kyst.

Oak Island

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.