SYD­KOREA

BT - - NYHEDER -

En ung nord­kore­ansk sol­dat er fl yg­tet til Syd­korea gen­nem den så­kaldt de­mi­li­ta­ri­se­re­de zo­ne, der er spæk­ket med land­mi­ner og pig­t­råd og heft igt be­vog­tet på beg­ge si­der. Al­li­ge­vel lyk­ke­des det for den un­ge sol­dat at nå frem til en af­si­des be­lig­gen­de syd­kore­ansk mi­li­tær­post i Gangwon- provin­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.