SYDAFRIKA

BT - - NYHEDER -

Su­dans præ­si­dent, Omar al- Bas­hir, der er sig­tet for krigs­for­bry­del­ser af Den In­ter­na­tio­na­le Straff edom­stol ( ICC), valg­te i går i hast at for­la­de Sydafrika og fl yve hjem til Su­dan. Det ske­te før en dom­stol kun­ne nå at af­gø­re, om Bas­hir skul­le ud­le­ve­res til rets­for­føl­gel­se. Bas­hir er sig­tet for krigs­for­bry­del­ser be­gå­et i Su­dans syd­li­ge Dar­fur- re­gion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.