Tilbage i il­den ...

BT - - TV - ACTION

Midt i su­pera­gen­ten Et­han Hunts kla­tre­fe­rie bli­ver han kaldt tilbage på ar­bej­de for at lø­se end­nu en umu­lig op­ga­ve. En afh op­pet agent ved navn Se­an Am­bro­se har nem­lig stjå­let et død­brin­gen­de virus, og nu får Hunt til op­ga­ve at skaff e det tilbage. Med på mis­sio­nen får Hunt Se­an Am­bro­ses eks- kæ­re­ste, den smuk­ke mester­ty v Ny­ah Nor­doff - Hall, og com­pu­ter­ge­ni­et Lut­her Sti­ck­ell, en af Hunts gam­le ven­ner. Så snart Et­han og Ny­ah har ka­stet sig over op­ga­ven, bli­ver de fo­rel­ske­de i hin­an­den - og det gør kun mis­sio­nen end­nu me­re far­lig. For Ny­ah bli- ver nem­lig sendt ind som spion på Am­bro­ses ba­se for at fi nde ud af, hvad hen­des eks­kæ­re­stes pla­ner er. Og desvær­re af­slø­rer Am­bro­se hen­de hur­tigt som ” mulvarp” og ta­ger hen­de til fan­ge. Nu skal Et­han bå­de få det far­li­ge virus ud af Am­bro­ses klør samt sør­ge for at få Ny­ah til­ba- ge i sik­ker­hed. Am­bro­se tru­er med at smit­te he­le Au­stra­li­en med det død­sens­far­li­ge virus Chi­me­ra. Og da Ny­ah sam­ti­dig bli­ver smit­tet med

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: virus­set, har Hunt kun 24 ti­mer til at red­de hen­de - og po­ten­ti­elt re­sten af Au­stra­li­ens be­folk­ning. ( TV 2 Zulu)

IMF- agen­ten Et­han Hunt ( Tom Cru­i­se) kom­mer på en al­vor­lig op­ga­ve, da han skal for­sø­ge at for­hin­dre en død­brin­gen­de virus i at bli­ve spredt i actionbra­get ” Mis­sion: Im­pos­sib­le 2” fra 2000. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.