U21- stjerne fo­re­træker ny Brønd­by­kon­trakt

BT - - U21-EM I TJEKKIET - FØR­STE­PRI­O­RI­TET Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Riza Dur­mi­si har kun et en­kelt år tilbage af sin kon­trakt med Brøndby, og der­for er der li­ge nu gang i snak­ke­ne frem og tilbage mel­lem sport­s­chef Per Rud og Dur­mi­sis re­præ­sen­tan­ter om en kon­trakt­for­læn­gel­se.

Alt imens gør Dur­mi­si sig klar til at stille sig ind i et af de stør­ste salgs­vin­du­er – nem­lig U21- EM, der kan gø­re ham til en end­nu me­re eft er­trag­tet va­re. Men Dur­mi­si har et over­ord­net mål. Han vil fort­sæt­te i Brøndby.

Riza Dur­mi­si ser ger­ne, at han kan bli­ve i Brøndby.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.