Så­dan er Tour- fav

Chris Froo­me, Al­ber­to Con­ta­dor, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Nairo Qu­in­ta­na vir­ker form min­dre end tre uger før start? BT be­der tre eks­per­ter om at vur­de­re

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - TOUR- TJEK Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk og lavg@ sporten. dk

Kam­pen om den gu­le trø­je i Tour de Fran­ce kan groft sagt ko­ges ned til et op­gør mel­lem Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar), Al­ber­to Con­ta­dor ( Tin­koff - Saxo), Chris Froo­me ( Team Sky) og Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na).

Bej­ler­ne til Tour- tro­nen er i gang med den sid­ste for­be­re­del­se, og BT har der­for bedt tre eks­per­ter vur­de­re for­men hos de fi re kla­tre­re før Tourstar­ten i Utrecht 4. juli.

Critéri­um du Daup­hiné står hvert år som et af de sid­ste løb i ka­len­de­ren in­den Tour de Fran­ce. Chris Froo­me vandt søn­dag Critéri­um du Daup­hiné og tan­ke­de selv­til­lid, mens Vin­cen­zo Ni­ba­li ik­ke på sam­me må­de ham­re­de der­ud­af med ædel­sten i be­ne­ne.

Og hvad med Al­ber­to Con­ta­dor og Nairo Qu­in­ta­na? Først­nævn­te slut­te­de øverst på po­di­et i Giro d’Ita­lia, men gik ned på den sid­ste eta­pe. Spa­ni­e­ren kø­rer Rou­te du Sud som sid­ste for­be­re­del­se til Tour de Fran­ce, og det sam­me gør co­lom­bi­an­ske Nairo Qu­in­ta­na, hvis form kan væ­re svær at bli­ve klog på, for­di han har holdt sig væk fra de eu­ro­pæ­i­ske lan­de­ve­je i den se­ne­ste halvan­den må­ned.

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.