E om Fro ris Ch

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 -

ALEX PE­DER­SEN: » Froo­me ser skarp ud, og han vir­ker vir­ke­lig til at væ­re klar - i hvert fald i for­hold til Alejan­dro Val­ver­de ( Mo­vistar) og Ni­ba­li, som han sat­te på plads i Daup­hiné med fi re mi­nut­ter og 32 se­kun­der i den sam­le­de stil­ling. «

KIM PLES­NER:

» Det mo­men­tum, han har nu, mi­ster han ik­ke op til Tou­ren. Al­le­re­de i fe­bru­ar vandt han du­el­len med Con­ta­dor i Ru­ta del Sol ( Froo­me sat­te Con­ta­dor grun­digt til vægs på fj er­de eta­pe og vandt sam­let, red.), og hvor for­be­re­del­sen sid­ste år var ka­o­tisk, blandt an­det med et sty rt i Daup­hiné, har den i år væ­ret langt me­re strøm­li­net. «

GRE­GOR BROWN:

» Froo­mes form er spek­tak­tu­lær. Han vandt to etaper i Daup­hiné, der slut­te­de opad, og han har eft er­føl­gen­de sagt, at han sta­dig mang­ler at ju­ste­re lidt små­ting i for­hold til Tour de Fran­ce. Hans chan­cer for at vin­de Tou­ren er vir­ke­lig go­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.