Alb ert o Co nt ad or

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS -

GRE­GOR BROWN:

» Han er uden tvivl sin ge­ne­ra­tions bed­ste Grand Tour- ryt­ter, og med Ste­ven de Jongh ( sport­s­di­rek­tør på Tin­koff - Saxo, red.) bag sig, har de uden tvivl sty r på, hvad de gør. Når det så er sagt, me­ner jeg ik­ke, du kan sam­men­lig­ne hans form med hver­ken Froo­mes el­ler Qu­in­ta­nas. Men det har im­po­ne­ret mig, at han vandt Giro­en næ­sten uden at ha­ve et hold om­kring sig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.