Vo­rit­ter­nes form

R som op­lag­te vin­der­bud til årets Tour de Fran­ce, men hvor­dan er de­res e de fi re fa­vo­rit­ters ni­veau net­op nu

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS -

TIRS­DAG 16. JU­NI 2015

ALEX PE­DER­SEN:

» Con­ta­dors ud­for­dring er, at han som den ene­ste af de fi re kør­te Giro d’Ita­lia. Han skal op mod tre helt fri­ske kon­kur­ren­ter. Det sli­der og­så me­get rent men­talt at hol­de sig på top­pen i tre uger i et løb som Giro­en. Con­ta­dor skal nok kø­re med om Tour- sej­ren, og han har og­så kørt stærkt i lø­bet af for­å­ret, men jeg tviv­ler på, det er nok til at vin­de i det sam­le­de klas­se­ment. «

KIM PLES­NER:

» Der har væ­ret spe­ku­le­ret i, at det var af tak­ti­ske år­sa­ger, han gik i stå på Col­le del­le Fi­ne­stre på næst­sid­ste eta­pe i Giro­en, men det vil­le for mig at se væ­re dumt at gø­re på al­ler­sid­ste stig­ning ud af 20- 25 sty kker. Det skal ik­ke skri­ges op til det helt vil­de, men han kom­mer ind til Tour de Fran­ce i mi­nus i for­hold til

de an­dre, selv­om det var fl ot, han vandt Giro­en. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.