Vi nc en zo Nib ali

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS -

» Jeg tror ik­ke, Ni­ba­li for­sva­rer Tour de Fran­ce- tit­len. Men de skal jo kø­re på bro­sten igen i år, og her må Ni­ba­li ha­ve no­get selv­til­lid med sig fra sid­ste år, hvor han sat­te me­get på plads på bro­ste­ne­ne, og han vil helt sik­kert an­gri­be her igen. Ni­ba­li har og­så to fan­ta­sti­ske hjæl­pe­re i Jakob Fuglsang og Lars Boom. «

KIM PLES­NER:

ALEX PE­DER­SEN:

» I Daup­hiné lig­ne­de Ni­ba­li en mand, der ik­ke hav­de pro­ble­mer med at føl­ge med, men det var åben­lyst ik­ke me­nin­gen, at han skul­le gå dybt - alt­så an­stren­ge sig 100 pro­cent. Sid­ste år, da han vandt Tou­ren, kør­te han vir­ke­lig skidt op til - der vir­ker han læn­ge­re frem­me i år. «

GRE­GOR BROWN: » Ud af de fi re store Tour- fa­vo­rit­ter har jeg Ni­ba­li som den mindst sand­syn­li­ge vin­der. Asta­na har et rig­tig godt hold, men hans præ­sta­tion i Daup­hiné over­be­vi­ste mig vir­ke­lig ik­ke, og jeg tror, han får svært ved at mod­be­vi­se det, som man­ge al­le­re­de tro­e­de sid­ste år - nem­lig at han ik­ke kan kon­kur­re­re med Froo­me, Con­ta­dor og Qu­in­ta­na, når det vir­ke­lig gæl­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.