Sa­gan su­veræn ’’

... men Fuglsang er sta­dig tæt på før­ste­plad­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SCHWEIZ RUNDT Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Pe­ter Sa­gan

Hol­det hjalp mig me­get - især ( Ra­fal) Ma­j­ka, som vir­ke­lig ar­bej­de­de hårdt på de to sid­ste stig­nin­ger for at hol­de sam­men på den for­re­ste grup­pe

Tin­koff- Saxos sprin­ter, Pe­ter Sa­gan, vandt gårs­da­gens tred­je eta­pe i årets Schweiz Rundt, som var en 117 km lang en af slagsen fra Qu­in­to til Oli­vo­ne.

Selv­om eta­pen var bjer­grig, end­te det he­le med, at en grup­pe på 31 ryt­te­re kom sam­let til mål. Her lyk­ke­des det for Pe­ter Sa­gan at kø­re spur­ten fra spids, og der var in­gen, der kun­ne true den 25- åri­ge slo­vaks sejr.

Det var i alt tien­de gang, Pe­ter Sa­gan kør­te først over stre­gen på en eta­pe i Schweiz Rundt, og gårs­da­gens sejr løf­te­de pga. bonus­se­kun­der den slo­av­ki­ske me­ster op på tred­je­plad­sen i lø­bets sam­le­de stil­ling. Han er fem se­kun­der ef­ter den før­en­de ryt­ter, som er hol­læn­de­ren Tom Du­moulin fra Team Gi­ant- Alpe­cin.

» Jeg er vir­ke­lig glad for at vin­de i dag - og og­så for den må­de, som mi­ne hold­kam­me­ra­ter cyk­le­de for mig. Hol­det hjalp mig me­get - især ( Ra­fal) Ma­j­ka, som vir­ke- lig ar­bej­de­de hårdt på de to sid­ste stig­nin­ger for at hol­de sam­men på den for­re­ste grup­pe, « sag­de Pe­ter Sa­gan ef­ter eta­pen iføl­ge cycling­news. com.

Lig­ger num­mer seks

Før­en­de Tom Du­moulin var og­så godt til­freds med det hår­de ar­bej­de fra Tin­kof­fSaxo.

» Det var ik­ke helt let at hol­de fast i fø­rer­trøj­en i dag. Hel­dig­vis ar­bej­de­de Tin­koff - Saxo for, at det skul­le en­de med en sprin­ter­af­slut­ning, og vo­res hold kun­ne spa­re kræf­ter til de kom­men­de da­ge, « sag­de den 24- åri­ge hol­læn­der.

Dan­ske Jakob Fuglsang var blandt de ryt­te­re, der kom i mål i den for­re­ste grup­pe, og der­med er Team Asta­na- ryt­te­ren sta­dig kun 14 se­kun­der ef­ter Tom Du­moulin. Jakob Fuglsang lig­ger på en sam­let sjet­te­plads ef­ter tred­je eta­pe.

Schweiz Rundt slut­ter søn­dag, hvor lø­bet skal af­gø­res med en en­kelt­start, men in­den da ven­ter der ku­pe­re­de etaper bå­de i dag og i mor­gen, så re­elt kan af­gø­rel­sen godt fal­de tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.