’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kenn Hansen

Be­ho­vet for pro­fes­sio­na­lis­me er stærkt sti­gen­de, og der er ik­ke stor ef­ter­spørgsel ef­ter hob­by­dom­me­re til et EM, så det løb er nok kørt for Dan­mark med DBUs pri­o­ri­te­ring

Jeg for­står godt, det er vig­tigt for dig at kom­me til EM, men har det no­gen re­el be­tyd­ning for Dan­mark, hvis du ik­ke kom­mer med?

» Hvis ho­ved­dom­me­ren bli­ver ud­ta­get, kom­mer fem an­dre dom­me­re jo med ham. Så der er enormt me­get ru­ti­ne, som kom­mer til den hjem­li­ge liga, når dom­me­re når langt in­ter­na­tio­nalt. Claus Bo lær­te jo hel­ler ik­ke at døm­me, som han gjor­de, ved ba­re at døm­me i Su­per­liga­en. Det var de store in­ter­na­tio­na­le kam­pe, der gav ham den eu­ro­pæ­i­ske topklas­se. «

Du bli­ver nødt til at for­kla­re, hvor­for det er us­and­syn­ligt, at en ama­tør kom­mer med til EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.