LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEN­SKABS­KAMP, KLOK­KEN 20.30

PORTU­GAL TA­BER IK­KE KAM­PEN

VM FOR U20- HOLD, KL. 09.30 ( ONS­DAG MOR­GEN) FØR­STE HALV­LEG EN­DER UAF­GJORT

U21- EM sky­des i gang i mor­gen, og skal man tro de dan­ske Od­dset- spil­le­re, kom­mer det til at bli­ve et frem­ra­gen­de EM for hol­det.

Selv om odds på dansk guld er op­pe i 10 gan­ge pen­ge­ne, er næ­sten 70 pro­cent af al­le ind­skud i vin­der­spil­let sat på Dan­mark, hvil­ket vil be­ty de et mil­li­ontab for Dan­ske Spil, hvis dan­sker­ne går he­le vej­en.

» Od­dset- spil­ler­ne tror Dan­marks un­ge lands­hold går he­le vej­en til EM. Og­så spe­ci­fi kke væd­de­mål på, at Dan­mark kom­mer i se­mi­fi na­len og fi na­len, er de dan­ske gam­b­le­re vil­de med, « si­ger con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Sel­ska­bet har og­så spil på, hvem der en­der med at bli­ve dansk top­sco­rer. Her tror Od­dset- spil­ler­ne på, at det en­ten bli­ver Yus­suf Yu­rary Poul­sen el­ler Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen, som sco­rer fl est mål for Dan­mark.

VM- KVA­LI­FI­KA­TION ASI­EN, KLOK­KEN 18.00 FI­LIP­PI­NER­NE VIN­DER KAM­PEN

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.