2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

No­get over­ra­sken­de er Ser­bi­en og Ma­li i se­mi­fi na­len ved U20- VM, og ik­ke me­get ty der på, at det bli­ver no­gen un­der­hol­den­de kamp. Så­le­des er der blot sco­ret 17 mål i de 12 kam­pe i kno­ck­out- fa­sen ved U20- VM, og som man og­så så det ved det » rig­ti­ge « VM, så bli­ver der spil­let med hånd­brem­sen truk­ket fra stort set samt­li­ge na­tio­ner. Ser­bi­en og Ma­li mød­tes end­da i grup­pe­spil­let, så de ken­der hin­an­den, og med tan­ke på kam­pens store vig­tig­hed er det svært at se an­det end en af­ven­ten­de start. Så her spil­les på, at det står uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.