1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ita­li­e­ner­ne har al­drig væ­ret no­get stort hold, når det kom­mer til min­dre be­ty dnings­ful­de land­skam­pe. Kam­pen i Genéve i aft en mod Portu­gal er sæ­so­nens sid­ste in­den som­mer­fe­ri­en ven­ter, og de se­ne­ste par år har Ita­li­en spil­let 1- 1 mod Luxem­bourg og 2- 2 mod Hai­ti i to an­dre ven­skabs­kam­pe i ju­ni må­ned. Læg der­til, at fl ere af pro­fi ler­ne fra Ju­ven­tus så­som Gi­an­lu­i­gi Buff on og Gi­o­r­gio Chiel­li­ni er ska­de­de, så det er svært at se, hvor­for Cri­sti­a­no Ro­nal­do og kom­pag­ni li­ge­frem skal væ­re un­der­tip­pe­de i op­gø­ret - i for­vej­en er Portu­gal et lands­hold i bed­ring.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.