Hvad vil du gø­re med bre­vet, som Thor­ning har sendt til 1,5 mio. hus­stan­de?

BT - - DEBAT - På face­boook. com/ ditbt kl. 15.28 VEN­STRE GØR DET SAM­ME På face­boook. com/ ditbt kl. 15.31 GRA­VER SIN EGEN GRAV På face­boook. com/ ditbt kl. 15.36 SPIL­DER PAR­TI­STØT­TE På face­boook. com/ ditbt kl. 15.36 NI­GE­RI­ANSK SPAM- MAIL På face­boook. com/ dit

Smi­de det ud

Kim Erik Jen­sen

Ole Toft Andersen

In­ge Bin­der

Tho­mas Hansen

Læ­se det

4.565 stem­mer på bt. dk

SEN­DER BRE­VET RE­TUR

Maj- Britt Vero­ni­ca Andersen

Jeg har al­le­re­de gjort min pen klar. Vil­le el­lers ha­ve smidt det i skral­des­pan­den, men nu bli­ver det sendt re­tur. Selv­føl­ge­lig vil jeg læ­se det. Har I glemt, at Ven­stre og­så send­te et in­fo­brev ud til al­le i lør­dags, men det rå­ber I ik­ke op om, jer der stem­mer på Ven­stre. Hun må væ­re ban­ge for at mi­ste sin stats­mi­ni­ster­post, si­den hun li­ge­frem vil gø­re no­get så dumt. Jeg hå­ber, fol­ket kan se, hvad for én hun er. Hun gra­ver sin egen grav. Jeg sy­nes, det er for­kert at bru­ge vo­res al­le sam­mens par­ti­støt­te på så­dan no­get, men jeg må til­stå, hun har lært det af Ven­stre sid­ste gang, der var valg, så det kan da ik­ke kom­me som en over­ra­skel­se for Ven­stre. Men jeg kan ik­ke for­stå, hvad det skal gø­re godt for. El­lers tak. Vil hel­le­re læ­se og be­sva­re ni­ge­ri­an­ske spam- mail. De lover og hol­der cir­ka li­ge så me­get som Thor­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.