Yder- Dan­mark slag­tet

BT - - DEBAT -

Tre ud af fi re nye pri­va­te job gror frem i de store by­er. Men selv pænt store, dy­na­mi­ske lo­kal­sam­fund mi­ster ma­kron­bun­den, når sta­ten og re­gio­ner f. eks. luk­ker ka­ser­ner, sy­ge­hu­se og po­li­ti­sta­tio­ner. De små sy­ge­hu­se læn­ges de fær­re­ste pa­tien­ter eft er, men de sav­ner ar­bejds­plad­ser­ne og den iden­ti­tet, det gi­ver by­en.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk

Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.