Try­ner R igen S?

BT - - DEBAT -

R frem­tu­rer med at op­rem­se de un­der­ti­den af­grunds­dybe po­li­ti­ske for­skel­le ift . S: Hø­je­re bo­ligskat­ter, fl ere ud­læn­din­ge – og nej; det er ik­ke kun 31 let­tel­ser i ud­læn­din­ge­lov­giv­nin­gen, SR- re­ge­rin­gen har gen­nem­ført. Det er he­le 45. Der­til kom­mer jævn­li­ge på­min­del­ser om, at DK ik­ke kom­mer uden om store re­for­mer, som for­ment­lig får eft er­løn- og dag­pen­ge­ind­gre­be­ne til at lig­ne den re­ne bar­nemad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.