’ Par­ti­le­der­run

Tv- se­er­ne har ta­get stil­ling til, hvad de vil stem­me, me­ner valg­for­sker

BT - - NYHEDER -

BE­KRÆF­TEL­SE

Hvis du så par­ti­le­der­run­den på DR1 i af­tes, blev du for­moden­tig be­kræf­tet i, at du vil sæt­te dit kryds det rig­ti­ge sted i mor­gen.

Valg­for­sker Kas­per Møl­ler Hansen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet un­der­søg­te ved sid­ste fol­ke­tings­valg, om en par­ti­le- der­run­de på tv flyt­ter stem­mer. Det gør den ik­ke, si­ger han. » Det er de me­re po­li­tisk in­ter­es­se­re­de og højtud­dan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.