’’

BT - - NYHEDER - Hel­le Thor­ning - Sch­midt

Jeg skal nok få styr på De Ra­di­ka­le

Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­nyt­te­de sam­ti­dig em­net til at sæt­te en ki­le ind mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le, som er kom­met med for­skel­li­ge mel­din­ger om asyl­po­li­tik­ken. Men den hop­pe­de Thor­ning ik­ke på:

» Jeg skal nok få styr på det ra­di­ka­le, « lød det.

Den kom­men­tar skal hun nok bli­ve bedt om at ud­dy­be de kom­men­de da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.