Blå sy­ge­sik­rings­kort bli­ver oft e af­vist

BT - - NYHEDER -

Bå­de for­sik­rings­sel­ska­ber og alarm­cen­tra­ler har op­le­vet til­fæl­de, hvor dan­ske rej­sen­de i EU har få­et af­vist det blå sy­ge­sik­rings­kort og selv må be­ta­le for be­hand­ling. Be­lø­bet bli­ver re­fun­de­ret i Dan­mark, men sel­ska­ber­ne til­rå­der, at man kon­tak­ter sit for­sik­rings­sel­skabs alarm­cen­tral, som vil hen­vi­se til be­hand­ling, hvor det blå kort ac­cep­te­res.

mod­ta­ger i dis­se da­ge et brev fra stats­mi­ni­ste­ren, der i ut­ve­ty di­ge ven­din­ger ad­va­rer mod at stem­me på Lars Løk­ke Ras­mus­sen. I 2007 send­te den da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster for Ven­stre, An­ders Fogh Ras­mus­sen, et lig­nen­de brev ud få da­ge før fol­ke­tings­val­get, hvor hu­se­je­re blev ad­va­ret mod øge­de bo­ligskat­ter, hvis S- R- SF- al­li­an­cen vandt. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.