Ny di­rek­tør til Aar­hus Festu­ge

BT - - NYHEDER -

Aar­hus Festu­ge har an­sat 50- åri­ge Rik­ke Øx­ner som ny di­rek­tør. Hun be­gyn­der i job­bet til ok­to­ber og afl øser Jens Fol­mer Jep­sen, som stop­per eft er ni år på po­sten. Rik­ke Øx­ner har i 20 år væ­ret en del af Roskil­de Festi­val, hvoraf hun de se­ne­ste man­ge år har væ­ret en del af le­del­sen, se­ne­st som kunst­ne­risk di­rek­tør. » Jeg er usi­ge­ligt glad for at få lov til at væ­re en del af en or­ga­ni­sa­tion med så man­ge mu­lig­he­der, så højt til loft et, så stor bred­de og med så stol­te tra­di­tio­ner, « si­ger hun i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.