Do­nald Trump vil væ­re præ­si­dent

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bren­dan McDer­mid

USA

End­nu en kan­di­dat har meldt sig ind i kam­pen om at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­dat ved det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg næ­ste år.

Det er den 69- åri­ge man­ge­mil­li­ar­dær Do­nald Trump, der i går med­del­te, at han ag­ter at gå eft er at bli­ve par­tiets præ­si­dent­kan­di­dat.

Trump har fl ere gan­ge be­bu­det, at han vil stille op som præ­si­dent­kan­di­dat, se­ne­st for­ud for præ­si­dentval­get i 2012. Her trak han dog sit kan­di­da­tur. Men den­ne gang skul­le den væ­re god nok.

Den ame­ri­kan­ske for­ret­nings­mand, der blandt an­det har tjent si­ne man­ge pen­ge på ejen­doms­han­del, lan­ce­re­de sit kan­di­da­tur i sit eget Trump Tower i New York. I sin ta­le skød han blandt an­det med skar­pt mod den sid­den­de præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma, men og­så fl ere af de an­dre re­pu­bli­ka­ne­re, der har be­bu­det de­res kan­di­da­tur, fi k kri­tik med på vej­en.

I man­dags med­del­te tid­li­ge­re Fl­o­ri­da- gu­ver­nør Jeb Bush, at han stil­ler op. Der­med er der nu 12 re­pu­bli­ka­ne­re, der bej­ler om at bli­ve par­tiets præ­si­dent­kan­di­dat

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.