YE­MEN

BT - - NYHEDER -

Le­de­ren af al- Qa­e­da på Den Ara­bi­ske Halvø er ble­vet dræbt un­der et ame­ri­kansk dro­ne­an­greb, skri­ver fl ere in­ter­na­tio­na­le me­di­er. Nas­ser al- Wuhays­hi blev dræbt fre­dag i det øst­li­ge Ye­men sam­men med to an­dre al- Qa­e­da- med­lem­mer. Al- Wuhays­hi, der blev be­trag­tet som ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nens næst­kom­man­de­ren­de, har en for­tid som pri­vat­se­kre­tær for Osama bin La­den. Al- Qa­e­da be­kræft er iføl­ge Reu­ters, at al- Wuhays­hi er død. Al- Qa­e­da har al­le­re­de ud­pe­get en afl øser for den dræb­te le­der, nem­lig den hid­ti­di­ge mi­li­tæ­re chef, Qas­sim al- Ray­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.