USA

BT - - NYHEDER -

Fem per­so­ner er ble­vet dræbt i en ulyk­ke, hvor en al­tan på fj er­de sal sty rte­de ned i Ber­ke­ley, Ca­li­for­ni­en. Yder­li­ge­re er i alt ot­te per­so­ner sår­et eft er ulyk­ken, der fandt sted tid­ligt i går mor­ges lo­kal tid. » Man­ge af de sår­e­de er så med­ta­ge­de, at de er i livs­fa­re, « si­ger Jen­ni­fer Co­ats, tals­mand for po­li­ti­et i Ber­ke­ley til CNN. En grup­pe un­ge ire­re er blandt de dø­de, op­ly­ser de ir­ske myn­dig­he­der. Po­li­ti­et ved end­nu ik­ke, hvad der fi k al­ta­nen til at sty rte sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.