TU­NESI­EN

BT - - NYHEDER -

Mindst 17 per­so­ner er ble­vet dræbt og 70 per­so­ner er sår­et, eft er et tog og en last­bil er kørt sam­men i Tu­nesi­en. Det op­ly­ser de lo­ka­le myn­dig­he­der iføl­ge Al Ja­ze­e­ra. Ulyk­ken ske­te i El Fa­hs, der lig­ger om­kring 60 ki­lo­me­ter syd­vest for ho­ved­sta­den Tu­nis. De fl este dræb­te og til­ska­de­kom­ne var pas­sa­ge­rer på to­get, op­ly­ser det tu­ne­si­ske trans­port­mi­ni­ste­ri­um. Og­så tog­fø­re­ren og last­bil­chauff øren dø­de i ulyk­ken. Ved sam­men­stø­det væl­te­de to­get af skin­ner­ne, og der­for er så man­ge per­so­ner ble­vet sår­et. Der er dog end­nu ik­ke fuldt over­blik over dødstal­let end­nu. Ulyk­ken ske­te i gårs­da­gens mor­gen­tra­fi k om­kring klok­ken 6.30 lo­kal tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.