Før­ste ty­sker død af MERS

BT - - NYHEDER -

En 65- årig tysk mand er af­gå­et ved dø­den, ef­ter at han blev smit­tet med virus­set MERS tid­li­ge­re på året, op­ly­ser det ty­ske sund­heds­mi­ni­ste­ri­um iføl­ge Reu­ters. Det er det før­ste døds­fald i Tys­kland som føl­ge af MERS. Man­den dø­de på et ho­spi­tal i Ostercap­peln i det nord­li­ge Tys­kland. De ty­ske myn­dig­he­der op­ly­ser, at den af­dø­de mand for­ment­lig blev smit­tet, da han var på be­søg på et mar­ked på den ara­bi­ske halvø i fe­bru­ar. Der er in­tet, der ty­der på, at man­den har smit­tet an­dre med virus­set. I Syd­korea er fle­re end 150 per­so­ner ble­vet smit­tet, og 19 af dem er dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.