Her er Ma­de­le­i­nes guld­klump

BT - - KULTUR - Fo­to: Jo­nas Ek­strö­mer

BA­BYLYK­KE

Mandag fød­te den sven­ske prin­ses­se Ma­de­le­i­ne en vel­skabt lil­le søn på 3080 gram og 49 cen­ti­me­ter.

Det ske­te blot halvan­det døgn ef­ter, at hen­des bror var ble­vet gift ved et stor­stilet bryl­lup.

I går aft es lag­de prin­ses­sen det­te bil­le­de på sin pro­fi l på Fa­ce­book og på kon­ge­hu­sets hjem­mesi­de.

» Det før­ste bil­le­de af vo­res ny­fød­te dreng! « skri­ver hun.

På kon­ge­hu­sets hjem­mesi­de skri­ver hoff et, at prin­ses­sen har for­ladt ho­spi­ta­let igen.

Den lil­le ny­fød­te dreng er prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Chri­stop­her O’Neills an­det barn. I for­vej­en har de den lil­le prin­ses­se Leo­no­re.

beh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.