’’

BT - - KULTUR - Maia Dal­by, 17 år

Det var mig, der be­gynd­te med det, og så ryk­ke­de mor egent­lig med på mu­sik­ken, for­di det lød jo me­get godt

» Jeg så et bil­le­de på Fa­ce­book, hvor der står en dame med et skilt bag Har­ry ( Sty­les, red.), og hun står med et skilt, hvor der står ’ I’m 79 and my hus­band do­esn’t mind. Har­ry, call me.’ Kvin­den var en­gelsk, så jeg tænk­te, at jeg jo ik­ke er ver­dens æld­ste, men så nok Dan­marks æld­ste fan, « si­ger den 50- åri­ge Anja Dal­by og gri­ner, in­den hun bli­ver af­brudt af dat­te­ren Maia, som ta­ger æren for in­tro­duk­tio­nen til ban­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.