Will med da­mer

BT - - TV - RO­MAN­TISK KO­ME­DIE 17: 05 21: 00 06: 00 08: 45 10: 25 18: 50 13: 15 15: 00 11: 50 23: 00 00: 40-

Will Smith har gen­nem årer­ne gjort sig be­mær­ket som bå­de mu­si­ker, actionhelt og ko­mi­ker. Men den al­si­di­ge her­re me­strer og­så den ro­man­ti­ske gen­re, og det be­vi­ser han på fi ne­ste vis i den­ne hjer­te­var­me og sjove fi lm ” Hitch”. Smith har sel­skab af den gu­de­s­køn­ne Eva Men­des og af Kevin Ja­mes, der er bedst kendt for rol­len som Doug i ” Kon­gen af Qu­e­ens”. Will Smith spil­ler Alex ” Hitch” Hit­chens, der ved, hvad da­mer­ne vil ha­ve, og som den gav­mil­de mand, han er, øser han ger­ne ud af sin vi­den til de stak­kels mænd, der ik­ke selv har sty r på det med da­mer­ne – men go­de råd er dy­re! Har man pen­ge nok, kan man få Hitch til at hjæl­pe selv den mest ro­man­tisk for­lad­te mand med at f å fat på kvin­den i hans liv. Da Hitch fal­der for jour­na­li­sten Sa­ra, som har si­ne eg­ne ide­er, når det kom­mer til ro­man­tik, får han sin sag for. Sa­ra tru­er nem­lig med at af­slø­re hans lil­le for­ret­ning til he­le ver­den. Sam­ti­dig har Hitch hæn­der­ne ful­de med den håb­lø­se Al-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: bert, der er nok så fl ink en fyr, men ba­re ik­ke for­står sig på kvin­der. ( TV3)

Doub­le Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1967. ( T) The Har­vey Girls. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1946. ( T) In­va­sion Qu­ar­tet. En­gelsk ko­me­die fra 1961. ( T) Slags­mål i ven­te. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) Søn­dag i New York. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1963. ( T) The Champ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1979.

( T) The Bar­retts of Wim­po­le Stre­et. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1957. ( T) Kvin­der. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1939.

( T) Fan­get i nat­ten. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1964. ( T) Syv bru­de til syv brød­re. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1954.

Nat- tv.

Will Smith og Eva Men­des gi­ver hin­an­den char­me­ren­de mod­spil i den ro­man­ti­ske ko­me­die ” Hitch” fra 2005.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.