3x

BT - - TV -

CON­TROL I mid­ten af 1970’ er­ne fal­der den un­ge Ian for den jæv­nal­dren­de Deb­bie. Snart er de gift og ven­ter barn. Sam­ti­dig bli­ver Ian front­fi gur i det stil­dan­nen­de po­st­punk­band Joy Di­vi­sion, der hur­tigt får suc­ces med sin dy­stre mu­sik.

STRENGTH AND HO­NOUR Se­an Kel­le­her går imod sin dø­en­de ko­nes øn­ske og be­slut­ter at be­gyn­de at bok­se igen for at red­de sin s yge søn.

Kl. 13.05

Kl. 00.55

Sam Riley.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.