’’

BT - - U21-EM I TJEKKIET - Las­se Vi­gen Chri­sten­sen

Vi skal gø­re alt, hvad vi kan for at vin­de, og jeg kan ik­ke se, hvor­for vi ik­ke og­så skul­le gø­re det

BT har spurgt ti af U21trup­pens stør­ste pro­fi ler om, hvem der vin­der EM. Og selv om der fi ndes en smu­le va­ri­a­tion i sva­re­ne, er kon­klu­sio­nen gla­s­klar. Ot­te ud af ti ads­purg­te dan­ske spil­le­re tror på Dan­mark som guld­vin­der for­an langt stør­re fod­bold­na­tio­ner som Tys­kland, Ita­li­en, Portu­gal og Eng­land.

» Vi skal gø­re alt, hvad vi kan for at vin­de, og jeg kan ik­ke se, hvor­for vi ik­ke og­så skul­le gø­re det, « si­ger Las­se Vi­gen Chri­sten­sen, der til dag­lig spil­ler i net­op Eng­land for Lon­don- klub­ben Ful­ham.

Tys­kland skræm­mer ik­ke

Det er lang tid si­den, et dansk lands­hold er gå­et ind til en slut­run­de med en så­dan selv­til­lid. Nor­malt er bå­de mål­sæt­nin­ger og ud­mel­din­ger væ­sent­ligt me­re for­sig­ti­ge, men så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke for U21- dren­ge­ne an­no 2015. De tror på eg­ne ev­ner i så høj grad, at selv tur­ne­rin­gens fa­vo­rit fra Tys­kland

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.