René Hol­ten måt­te ud­gå

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RENÉ HOL­TEN POUL­SEN

måt­te ud­gå på gårs­da­gens 5.000 m en­er­ka­jak ved Eu­ro­pe­an Ga­mes, og det ærg­re­de den 26- åri­ge dan­sker, som i sid­ste må­ned blev eu­ro­pa­me­ster på di­stan­cen.

» Jeg prø­ve­de at gå eft er at vin­de i dag og lag­de mig frem fra start for at skrue tem­po­et i vej­ret og sty re sla­gets gang. Nor­malt er jeg glad for ba­re at få en me­dal­je på 5.000 me­ter, for det er ab­so­lut ik­ke min fa­vo­rit­di­stan­ce, selv­om jeg har go­de resultater på di­stan­cen. Men eft er bron­zen på 1.000 me­ter i går be­slut­te­de jeg mig for at gå eft er gul­det, « sag­de René Hol­ten Poul­sen eft er lø­bet i en pres­se­med­del­el­se.

Eft er en fejl valg­te han at ud­gå midt i lø­bet.

» Det vil­le ha­ve væ­ret fedt at vin­de to me­dal­jer her i Baku, men så­dan er det. Jeg kan desvær­re ik­ke vin­de me­dal­je i al­le mi­ne løb, selv­om jeg for­sø­ger. VM om to må­ne­der er årets vig­tig­ste kon­kur­ren­ce, « sag­de René Hol­ten Poul­sen.

EM- sølvvin­de­ren Max Hoff fra Tys­kland vandt guld i går, mens sølv og bron­ze gik til hen­holds­vis Fer­nan­do Pi­men­ta fra Portu­gal og Cyrille Car­re fra Frankrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.